Xem tất cả 9 kết quả

Show sidebar
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER – Formula OH/FD101/N,Black

4,999,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER – Formula OH/FD101/NE

4,999,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER – Formula OH/FD101/NR

4,999,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER – Formula OH/FD99/N

5,999,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER – Formula OH/FD99/NE

5,999,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER – Formula OH/FD99/NR

5,999,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER – Formula OH/FH08/NE

7,366,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER – Formula OH/FH08/NR

7,366,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất
Cybervietnam chuyên cung cấp máy tính chơi game, pc gaming, laptop gaming, thiết bị game và các linh kiên khác.
Close

Ghế DXRACER Gaming Formula Blue OH/FD101/NB

4,999,000

Mô tả

– Thiết kế Ergonomic – hiệu quả và thoải mái hơn,Đồ đi kèm free:đệm gối và đệm thắt lưng
– Bằng sáng chế ghế oto vật chất mạnh lưới và PU
– Phẳng cao hơn lưng để cổ và cột sống được thẳng và không mỏi, ghế ngồi linh hoạt trở lại với điều chỉnh
– Tay vịn mềm đặc biệt với vai và cổ tay điều chỉnh được Nylon cơ sở với footrests mới nhất, thiết kế mới nhất